Práce

Jak na získání práce, příprava, kde hledat nabídky práce...Hledání práce je významná životní situace a jak ji uchopíme ovlivní náš život na další roky. V prvé řadě je vhodné si tuto situaci a její řešení v klidu promyslet. Následně pak podnikat potřebné kroky k jejímu úspěšnému vyřešení.

Zmiňovaným promyšlením je míněna v prvé řadě volba oboru/profese. Chceme pokračovat ve stávajícím oboru anebo obor působení změnit? Případně, pokud jsme před hledáním své první práce (jiné než brigády - kde práce mimo obor vzdělání je běžná), pro jaké obory nám dává nejlepší předpoklady naše dosavadní vzdělání?

podpisV případě nováčků na pracovním trhu budou mít výhodu vyučení nebo absolventi některých středních a vysokých škol, kde je studijní obor v podstatě totožný s některou z existujících profesí na pracovním trhu. Na jiných školách a zejména pak těch s humanitním zaměřením bude volba profese, resp. oboru práce, o něco pestřejší.

Tuto otázku, ať už je na pracovním trhu poprvé anebo ne, si musí každý zvážit sám. Nicméně, jde o důležité rozhodnutí v procesu hledání práce a bude výrazně zvyšovat, nebo naopak snižovat, šance na úspěch v případě, že by byl obor zvolený špatně.

podpisDalším významným tématem ke zvážení je lokalita, ve které chceme pracovat. Je potřeba zvážit otázku dojíždění, její finanční i časovou náročnost a celkově tedy to, zda chceme pracovat v místě bydliště anebo třeba i dojíždět za dobrou prací do vzdálenějšího místa.

Tuto otázku lze řešit i až při samotném probíraní pracovních nabídek. Ale je výhodné mít nějakou prvotní představu a s ní do procesu hledání práce vstupovat. Pokud by bylo nabídek v plánovaném místě málo, lze vždy okruh rozšířit a začít se případně pak dívat i jinde. Nejprve je však vhodné probrat ty nabídky, které nejvíce odpovídají naší představě a teprve následně začít z nároků slevovat (a poohlížet se i jinde po možném kompromisu).

Dalším důležitým tématem, které by měl mít uchazeč o práci rozmyšlené, je výše požadované mzdy nebo platu. Pokud by nároky na mzdu byly příliš vysoké oproti tomu, co zaměstnavatelé (trh práce) aktuálně nabízí, budeme práci hledat hůře. Zvláště na pohovoru by už měl mít uchazeč nějakou konkrétní částku (anebo rozmezí) rozmyšlenou.

O mzdě bude na pohovoru jistě řeč a je nanejvýš vhodné se vyvarovat odpovědi jako "o tom jsem ještě nepřemýšlel/a...". Nicméně, i ve fázi před pohovorem - při probírání nabídek práce - je vhodné mít určitou představu, protože i podle této navrhované výše mzdy lze pracovní nabídky třídit a vybrat si tak ty, které nejlépe odpovídají naší představě.

Samotné nabídky práce lze vyhledávat především na internetu na některém z pracovních portálů. Kde hledat práci na internetu:Jobs.cz

Prace.cz

Dzoby.cz

Dobraprace.cz

Praceunas.cz

Seznam-prace

Expertprace.cz

Tip-prace.cz

Nabidka-prace-online.cz

Kromě internetu si lze práci hledat i na základě inzerce v tištěných novinách, na webu nebo profilu již předem vybraného zaměstnavatele na některé sociální síti, na které se daná firma prezentuje. Lze však hledat i dotazem přímo na personální oddělení dané firmy. Na přímé oslovení, nicméně, zpravidla musí být zaměstnavatel opravdu velký a mít velkou kapacitu pracovních míst, jinak je takovýto způsob oslovení spíše sázkou do loterií.

Vhodnější je spíše odpovídat na již vypsané nabídky práce, a to jak na online portálech, tak i v novinách nebo na webech konkrétních firem.
Všechna práva vyhrazena     info@e-prace.eu